Balticoro un projekts Dalība Eslingenas Dziesmu svētkos 2022.gadā

Pēc tam, kad kora "Balticoro" dibinātājs un ilggadējais diriģents personisku iemeslu dēļ atkāpās no kora muzikālās vadības, kora dalībnieki uzdeva sev jautājumu – kas būs tālāk? Ko darīsim?

Sākotnējā sanāksmē 2021. gada oktobrī dziedātāji formulēja savas vēlmes un mērķus, un apsprieda reorganizācijas iespēju. Gala lēmums bija vienprātīgs: Mēs vēlamies turpināt dziedāt! Bet kā? Kā būs ar diriģentu?

 

Tikai mēnesi vēlāk izkristalizējas mūsu jaunais mērķis - iespējamā dalība Eslingenas Dziesmu svētkos.

Taču tam ir nepieciešams ne tikai pietiekams dziedātāju skaits, bet arī mākslinieciskais vadītājs, regulāri mēģinājumu datumi, jābūt gataviem strādāt ārpus mēģinājumiem un jābūt disciplīnai... Vai mēs to varam izdarīt?

 

Koristi apstiprina savu vēlmi piedalīties projektā "Eslingena 2022" ar visām no tā izrietošajām saistībām.

Nākamais izaicinājums bija atrast jaunu kora māksliniecisko vadītāju. Tādu, kurš spētu ne tikai iemācītu tehniskās nianses, bet arī prastu nodot latviešu koru mūzikas māksliniecisko un vēsturisko vērtību. Un mums tas izdevās! Mūsu diriģents kopš 2022.gada janvāra ir Ēriks Kravalis.

 

Ēriks Kravalis ir profesionāls un ilggadējs Latvijas dažādu neprofesionālo koru diriģents un savā laikā dziedājis slavenākajā Latvijas profesionālajā kamerkorī Ave Sol. (vairāk lasīt šeit.)

 

Kopš 2022. gada janvāra reizi mēnesī mums notiek intensīvi mēģinājumi kopā ar Ēriku Kravali.

Tagad mēs varam ar lielu prieku gaidīt Eslingenas Dziesmu svētkus 2022. gada jūnijā!

 

Kāpēc tieši Eslingena?

Pēc Otrā pasaules kara Eslingenā bija viena no lielākajām latviešu bēgļu nometnēm Vācijā. Lai apliecinātu savas tradīcijas un piederību dzimtajai zemei, latvieši 1947. gada maijā Eslingenā organizēja dziesmu svētkus, pulcējot 25 korus ar apmēram tūkstošs dziedātājiem. Tie bija lielākie un plašākie dziesmu svētki Vācijā.

 

2017. gadā no 15. līdz 18. jūnijam Eslingenē tika sarīkoti Dziesmu svētki kā atceres pasākums pirms 70 gadiem notikušajiem Dziesmu svētkiem. https://www.esslingen2017.de/ Tie bija arī ievads Latvijas Republikas simtgades svinību pasākumu sērijai 2018. gadā.

Vairāk kā 300 dziedātāji no Vācijas, Latvijas un citām valstīm kopīgi piedalījās mēģinājumos un uzstājās noslēguma koncertā. Tai skaitā arī dziedātāji no Balticoro.

Kad kļuva zināms, ka no 2022. gada 16. līdz 19. jūnijam Eslingenā tiks organizēti latviešu kultūras svētki "Eslingenas Dziesmu svētkiem - 75" un atceroties mūsu dalību 2017. gadā, ir skaidrs: šis ir mūsu projekts! Mēs kā Balticoro arī vēlamies piedalīties Eslingenas Dziesmu svētkos 2022. gadā.

Dalība Eslingenas Dziesmu svētkos ved mūs arī soli tuvāk arī mūsu nākamajam mērķim – dziedāt XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XXVII Deju svētkos. Šie Latvijas tautas svētki ir neatņemams identitātes balsts und stiprina diasporas saites ar dzimteni.  

 

Tā nu saliekot visus spēkus kopā, mēs pāršķiram jaunu lappusi Balticoro vēsturē un sakām arī lielu paldies par atbalstu:


Balticoro ist Mitglied im Chorverband Hamburg e.V.

Folge uns auf: