par Balticoro

Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā) ir senas kora dziedāšanas tradīcijas. 

Neraugoties uz daudzām vēsturiskajām, kultūras un ainaviskajām līdzībām, katrai valstij ir sava mūzikas vēsture un mākslinieciskā mentalitāte. Augsta emocionalitāte, bet arī meditatīvs miers un koncentrēšanās raksturo kora mūziku, kā arī tās tieksmi uz melanholiju un grūtsirdību.

 

2009. gadā Hamburgā Gints Rācenis dibināja jaukto kori "Balticoro", ar mērķi iepazīstināt ar Baltijas valstu kora mūziku. Tāpat kā tradicionālus tautasdziesmu aranžējumus, kas veido nozīmīgu daļu no Baltijas valstu kormūzikas, koris dzied oriģināldarbus no romantisma perioda un mūsdienu kompozīcijas.


"Balticoro" dod iespēju Hamburgā dzīvojošajiem baltiešiem dziedāt dzimtajā valodā un kopt šo tradīciju. Kora sastāvs ir starptautisks. To veido latviešu, lietuviešu, igauņu un vācu dziedātāji, kuri ir aizrautīgi mūzikas entuziasti.

Gints Rācenis 2021. gada septembrī diemžēl atteicās no kora muzikālās vadības. Pēc tam "Balticoro" dalībnieki paši reorganizēja kori un ir uzsākuši projektu 2022. gadam, lai piedalītos latviešu Dziesmu svētkos Eslingenā.

Profesionāla kora diriģenta no Rīgas Ērika Kravaļa vadībā 2022. gada pirmajā pusgadā notika regulāras kora nedēļas nogales, lai koris būtu gatavs dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Esslingenā (2022. gada 16.-19. jūnijs). Mūs atbalstīja Latviešu biedrība Hamburgā, Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Pēc vasaras pārtraukuma 2022. gada septembrī mēs atkal sākām regulārus iknedēļas kora mēģinājumus jaunā vadībā.

Priecājamies par iespēju mēģināt kopā ar Andi Paegli, Bargteheides ev.lut. draudzes kantoru, un ceram uz daudziem jauniem projektiem.

Andis Paegle ir dzimis un audzis Rīgā, mācījies Rīgas Doma kora skolā un Mūzikas akadēmijā studējis kordiriģēšanu. Jau tolaik daudzie muzikālie ceļojumi viņu aizveda uz Maskavu, Sanktpēterburgu, Armēniju un Austrumberlīni, vēlāk arī uz Angliju un Austrāliju.

Viņa klavierspēles skolotājs Atis Stepiņš neatlaidīgi mudināja Andi mācīties spēlēt ērģeles. Baznīcas mūzikas kursi Latvijā rosināja Anda interesi par šīs mūzikas intensīvāku apgūšanu. Tam sekoja stipendija studijām Lībekā. Šeit Andis papildus baznīcas mūzikai pievērsās klavesīnam un ērģelēm. Pēc tam sekoja baznīcas mūzikas studijas (A) ar kori un orķestri, ko viņš veiksmīgi pabeidza 2009. gadā.

Kopš 2008. gada oktobra Andis Paegle ir kantors Bargteheides evaņģēliski luteriskajā draudzē, kur viņš liek muzikālos akcentus. Andis īsteno arī savus muzikālos projektus, piemēram, "MoonBach".

Jau Latvijā Andis ir dziedājis vairākos koros, tostarp bijis tenora dziedātājs un asistents Latvijas Valsts korī.

 

Esam lepni, ka Andis Paegle ir pārņēmis Balticoro vadību, neraugoties uz savām daudzajām darba saistībām, un ceram uz daudziem skaistiem koncertiem kopā ar viņu.

Balticoro ist Mitglied im Chorverband Hamburg e.V.

Folge uns auf: