Spēka dziesma Latvijai Hamburgā

Valsts svētki Hamburgā, 2018. gada 17. novembrī - Dziesma Latvijai.

 

Lai kur mēs atrastos, lai no kurienes mēs nāktu, mūs vieno mīlestība pret Latviju.  Kā neredzama saite tā mūs tur cieši kopā. Vai Rīga, Stokholma, Štutgarte, Frankfurte vai Hamburga, mīlestību, kas nāk no sirds, nevar izmērīt kilometros.

 

17. novembrī šī mīlestība mūs vienoja Hamburgā. Tik daudz laimīgi cilvēki ar smaidu uz sejas sanāca kopā, lai pateiktu: "Arī es esmu Latvija". Viņi kopā dziedāja dziesmu Latvijas labklājībai. Kāda maģiska piederības sajūta, sajūta, ka esi starp tautiešiem. 


SAKĀM PALDIES, ka bijāt ar mums un piepildījāt sapni par LATVIJAS SIMTGADES LIELPASĀKUMU HAMBURGĀ!   

 

KONCERTA DALĪBNIEKIEM:

 

Hamburgas baltiešu korim BALTICORO (Hamburga), diriģents Gints Rācenis

Koncertorganizācijas Ave Sol jauktajam korim MEDERA (Rīga), diriģentes Gunta Vāvere un Ilze Grēvele

Vidējās paaudzes deju kolektīvam SIDRABI (Rīga), vadītāja Inga Liepa

Tautas deju kopai TREJDEKSNĪTIS (Štutgarte), vadītāja Laura Putāne

Tautas deju kopai DIMDARI (Frankfurte), vadītāja Laura Putāne

ZAIGAI VILDEI (Hamburga) – kokle

SANTAI BUKOVSKAI (Lībeka) – saksofons

ANDIM PAEGLEM (Bargtehaide) – klavieres

JONATHAN IHLENFELD (Hamburga) – basģitāra

JAN JOCHIMSEN (Elmshorna) – sitamie instrumenti

 

KONCERTA VEIDOTĀJIEM:

 

MĀKSLINIECISKAJIEM VADĪTĀJIEM – Gintam Rācenim un Ingai Liepai

REŽISOREI UN PROJEKTA VADĪTĀJAI – Zanei Valterei

KONCERTA VADĪTĀJIEM – Zanei Valterei un Jānim Veitam

SKAŅU IEKĀRTAS, GAISMAS EFEKTI – elbdeich 23. veranstaltungstechnik, Gerrit Ruempler

 

DANČU MUZIKANTIEM “Stokholmas spēlmaņiem” no Zviedrijas Signes Rirdances vadībā

BALLES DJ – Aigaram Medvedevam

SIMTGADES TORTES meistarei Intai Stoever

ZIEDU DEKORĀCIJU veidotājai Andreai Riedel-Pauzers

FOTOGRĀFAM – Andreas Mueller

VISAI LATVIEŠU BIEDRĪBAS HAMBURGĀ KOMANDAI, bet jo īpaši Ilzei un Edgaram Johansoniem, Andreai Riedel-Pauzers, Intai Stoever, Līgai Madelānei, Dinai Šreiberei, Marutai Linkevičai, Aigai Ķīselei, Zanei un Zintim Valteriem, Jānim Veitam, Andrim un Sarmai Zemīšiem.

PAR FINANSIĀLU ATBALSTU – LR Kultūras ministrijai, LR Ārlietu ministrijai, Pasaules Brīvo latviešu apvienībai un Latviešu Kopībai Vācijā.

 

PALDIES VISIEM, kas 17.novembrī atveda līdzi savu spēka dziesmu, lai to dziedātu ar mums kopā Hamburgā!

Balticoro ist Mitglied im Chorverband Hamburg e.V.

Folge uns auf: